now playing: “誰能明白我" — 林子祥

2000年到2003年,the pancakes 的周年演唱會,我都有捧場,之後,種種原因,我沒有再去了。

2003年的演出,the pancakes 唱了"誰能明白我",我才第一次認真地留意這首歌,以前沒留心,因為對這類"老"歌沒興趣。

這次之後,才發覺這首歌雖然係"娘",但真係好勵志,岩晒我呢d成日要人打氣既人。

歌名叫"誰人明白我",好似好灰咁,但係歌中人並不在意,只管努力向前,好有信念。

呢首歌送俾 yonyon 、小飛飛同我自己。

遇上壞人的百分比

阿姐名句:「不要期望別人對你好,你試想一下,你遇到壞人的機會一定會比遇到好人的機會高。這個世界根本就多壞人,還有,別人為什麼要對你好先?」

很多事情我們都胡里胡塗做了,以為做了好心,怎知損己又不利人,好心做壞事。

阿姐又話:「我知你地做左好多野,不過做左無 result (效果),做來做乜?咁咪唔 efficient 囉,有時仲會為自己帶來風險。」

呢個係我好佩服既阿姐。

「微臣深感惶恐」

你有看醫道嗎?每當皇上跟臣子說話時,臣子為要表示謙恭,總會說「微臣深感惶恐」。

在這之前,我以為只有小燕才會惶恐。

還俗

有些人真的不知道錢是怎樣賺來的。

有人說道:「錢多得不知怎樣使。」

這人一個月才賺一萬塊,但因為沒有家庭負擔,不用給家用,這一萬塊算來就很多了。名乎其實賺錢買花戴。

姐姐因為要在 6 月完結前清假,所以在這星期放假,如是決定去旅行。她本想跟男朋友到東京旅行,可這時候是旅遊旺季,去東京貴,結果目的地換了台北,因為便宜些。

我說:「這又何苦?明天都說不定……為什麼不去你想去的東京呢……」

姐姐說:「錢好不容易賺來,明知淡季去東京平成千,為什麼要現在去呢……」

小飛飛金句:「平時跟阿媽講野,說到第三句就是講錢;跟阿爸,第二句就講到錢。」

對,我們都市儈。

「芒種芒根反」

媽教了我一句鄉下話。「芒種芒根反」即是芒種的時候會有很多雨水,雨水多得教那種叫芒的植物連根也反了。

現在正是這時節。

是不是定要雙贏?

沒錯,這是商業社會的主流想法,最好有「協同效應」(synergy),即 more than 雙贏,可以三四五六七八贏。這是商家佬的想法,諗壞腦。

上星期日,去了石硤尾聖方濟各堂,聽大細關神父講道,題目是「好事多磨的人生」。這堂道其實頗沉悶,但不是沒有得著。大關說,為什麼人們總是要雙贏?別人得益的時候,自己也要得益。我們甚少會只求別人的好處,而不去想自己的好處。這個我體會較深,很多時候我們所謂為別人著想,更大程度上是為自己著想。這樣,我們變得偉大,但實質不然。

這令我想到人的有限,和天主的偉大。